Последни срокове за допълнения в ОУП

Жителите на община Дупница ще имат няколко седмици, за да предложат промени в ОУП на община Дупница. Подготвени са анкетни карти, в които гражданите ще могат да посочат предложения или инвестиционни намерения. След като плана бъде приет ще бъде почти невъзможно да се правят корекции. Това стана ясно на общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на община Дупница. Дупница има действащ план, но той не е актуален. ОУП е един от основните документи и е изключително важен за развитието на всяка община. За община Дупница той отразява развитието на района до 2040 година, така, че е важно сега да се направят всички предложения за допълнения обясни арх. Николай Няголов, ръководител на проекта. В ОУП, който се изработва от софийски консорциум, са отразени вижданията на община Дупница, на ОбС, кметове на кметства дадени по време на предварителните срещи. ОУП не третира конкретното предназначение начин на застрояване на всеки един от парцелите обясниха експертите. В плана са отразени пътищата, като са включени и такива с по скоро културно и историческо значение като Бели път обясниха експертите, освен това са отразени и зоните за туризъм като с. Бистрица, където е предвидена зона за туристическа инфраструктура, включително хотели и лифтово съоръжение. Предвидено е и обособяването на зона за търговия с автомобили по пътя за София, където и в момента са разположени автокъщите, беше посочено, че се предвижда разширяване на строителните граници по селата с около 20-30 % от площта, обърнато е внимание и на ромските махали в града. ОУП ще помогне за развитието на общината, тъй като Дупница е с голям потенциал, но няма интерес от страна на инвеститорите коментираха още експертите.