По-високи такси за някои услуги, както и нови услуги предвиждат измененията на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги

Въпреки, че паяк в Дупница скоро може и да няма в измененията на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги след приемане от ОбС ще бъде записано, че таксата за принудително преместване на МПС и транспортирането му до наказателен паркинг от 30 лв., става 40 лв. При направения анализ на работата на наетия репатриращ автомобил миналата година и прогнозните месечни разходи за собствен паяк същите показват, че сумата от 30 лв. не покрива разходите направени за репатриране. Предвижда се и възможност водачите да заплащат по-малка сума, ако се явят на място при започната процедура. Сумата за освобождаване на превозното средство ще бъде 20 лв. Паяк обаче засега няма, евентуално това ще стане следващата година. По отношение на платеното паркиране също се предвиждат изменения. Така например паркинга на парк Рила вече ще е платен от май до септември, а не от юни до септември, както беше досега. Предвижда се въвеждането на нови услуги – нощна такса за паркиране на общинският паркинг пред ПГ по облекло и стопанско управление. От мотивите посочени в проекта на Наредбата не става ясно дали това означава, че ако паркирате там след 18 часа/работното време на синята зона и платеното паркиране/ ще трябва да плащате, и ако искате да си оставите автомобила през нощта там ще има охрана. С тази Наредба ще се въведе и възможност паркингите пред бившето Промишлено и на парк Рила да бъдат ползвани и от пътни превозни средства над 2,5 тона, както и микробуси и автобуси, каквито до момента не са предвидени. За това ще има и определена такса. Не става ясно обаче дали тези паркинги ще са платени и през почивните дни.

С тази Наредба ще бъдат регламентирани различни по размер такси за ползване на детски градини за децата от първа и втора възрастови групи от 2 до 4 години и децата от трета и четвърта възрастови групи – 5 и 6 годишните. Предлага се таксата за първа и втора група да стане 2 лв. на ден, а за останалите две групи 1,70 лв.

Промяна ще има и в частта за цени на техническите услуги – увеличението е с 30 лв. за цялостна процедура по обявяване и одобряване на подробни устройствени планове и техните изменения – в точката за парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура не по-малко от 30 лв., се заменя с не по-малко от 60 лв. Промяната се предлага във връзка със възстановяване на разходите извършвани от община Дупница при провеждане на процедурите, изискващи двукратно публикуване на обявление в ДВ и съпътстващите пощенски разходи.

Гражданите има 30 дневен срок, за да изразят становище по проекта на Наредбата. След този срок Наредбата трябва бъде гласувана от ОбС Дупница.