ДупницаНачало

По-малко разходи за зимно поддържане

Липсата на снежна зима спести не малко разходи за снегопочистване на община Дупница. Това става ясно от справка чрез достъп до обществена информация.

Община Дупница е изразходвала сума в размер на 25 285 лв. за зимно снегопочистване през изминалия зимен сезон. Това са средствата за зимното поддържане на градската мрежа и извънградската улична мрежа в рамките на населените места, включително и Гробищните паркове на селата. Към настоящия момент от община Дупница все още не са разплатени всички дължими суми към фирмата-изпълнител.

За сравнение през предходния зимен сезон са изразходвани 276 405 лв., като през този период ангажимент на общината са били и републиканските пътища. От отговора на община Дупница става ясно, че все още не са разплатени всички дължими суми, във връзка с изпълнението по договорите към фирмата изпълнител, но погасяването се осъществява в срок, съгласно сключено споразумение между страните за разсрочено плащане.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments