НачалоПетрич

По проект се обновява ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Петрич

 

 

Символично – церемония „Първа копка“ в ПГИТ – Петрич за изпълнението на проекта, „Обновяване и модернизация на регионална образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София – област“. Договорът за петричката ГИТ е на стойност малко над 1 млн лева с ДДС. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, част от процедура „Подкрепа за професионалните училища в България“.

Основните дейности по проекта за златаровската гимназия в Петрич са : осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, ремонт на покрива на учебния корпус, обновяване на учебния корпус – учебни помещения, коридори, както и енергоспестяващи мерки – подмяна на електрическата инсталация, модернизиране на осветителната уредба, система за пожароизвестяване.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments