Предварителният устройствен план на община Дупница ще бъде готов до края на месеца

Общинските съветници и екипа, който изготвя ОУП проведоха среща, на която да отчетат свършеното досега. До края на месеца предварителният проект ще бъде готов и предаден на кмета на общината. Той от своя страна ще трябва насрочи дата за обществено обсъждане. Общият устройствен план трябва да даде общата визия за развитието на Дупница каза председателят на ОбС Емил Гущеров.

Като предложения ще влязат обособяването на околовръстен път от Бинека и изграждането на връзка с Бистрица и Самораново, за да се изнесе трафика от центъра. В зоната около Дренски рид – обособяване на вилна зона с ниско строителство. Освен това ще се предвидят промишлени и туристически зони. Така например зоната около селата Бистрица и Самораново ще бъде обособена като туристическа, а района около автокъщите в промишлена зона. Гражданите все още могат да дават свои предложения какво да бъде включено в документа.