Предвижда се изграждането на четири центъра за хора с увреждания в община Кюстендил

Тече процедура по изграждане на три центъра за лица с умствена изостаналост и един за хора с деменция. Документите за кандидатстване са оформени, уточнени са и почти всички детайли, съобщи кметът на община Кюстендил- Петър Паунов.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments