ДупницаНачало

Предлагат нова наредба, по която да се отпускат общински стипендии на даровити деца в Дупница

Предлагат нова наредба, по която да се отпускат общински стипендии на даровити деца в Дупница. Вносител на предложението, което трябва да бъде гласувано от местния парламент, е общинският съветник Гичка Михайлова от ПП „Глас Народен“. От предложената прокетонаредба, качена на сайта на на Общината става ясно, че се налагат някои съществени изменения на действащата наредба, за да се постигне по-справедливо оценяване на даровитите деца и справедливо разпределение на средствата за стипендии и финансово стимулиране. Сред основните промени са- една, вместо три сесии за кандидатстване. Документи за трите области аука и техника, изкуство и култура, спорт ) ще се подават само от през април, като комисията ще излъчи всички стипендианти през месец май. Награждаването им ще бъде на 24-ти май от кмета на Община Дупница. Другата промяна е в самите стипендии. Освен голямата стипендия на името на Св. Иван Рилски, (равняваща се на 4 мин. раб. заплати), ще има стипендии „Св. Иван Рислки“ 2-ра и 3-та степени. Стипендии „Свети Иван Рилски 2-ра степен”са общо 3 стипендии, по една във всяка от областите, равняващи си на 2 мин. работни заплати. Стипендии „Свети Иван Рилски 3-та степен” ще бъдат общо 6 по две във всяка от областите, равняващи се на 1 мин. работна заплата. Ще се отпуска отново и финансово стимулиране, което ще получат 9 деца, по три във всяка от областите, равняващо се на половин работа заплата. Ако наредбата бъде одобрена в новия й вид, децата ще могат да кандидатстват само с постижения и резултати от предходната календарна година, като могат подават документи в повече от една област. Комисията, която ще бъде сформирана от общински съветници и служители в администрацията ще извършва класирането по нова методика и всяко дете или младеж ще има право само на една стипендия или финансово стимулиране на година. Изплащането пък ще се осъществява на четири равни вноски до края на месеците: юни, юли, октомври и ноември, с изключение на на финансовото стимулиране, което ще се изплаща на една вноска до края на месец юни. Разчетите в докладната показват, че за стипендиите тази година ще бъдат необходими средства в размер на 19 127 лв. от общинския бюджет, където пръвоначално бяха заложени 20 000 лв.
Проект
ът на нова наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Общин Дупница ще бъде гласуван на заседание на ОбС в края на следващия месец. Ако новата наредба бъде приета, кандидатстването за стипендии ще започне на 10 април и ще продължи до 1 май.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments