Предприемане на неотложни мерки за съхненето на горите

Областният управител на Кюстендил Виктор Янев,на област Перник- Ирена Соколова и директорът на Югозападно държавно предприятие- инж. Дамян Дамянов са обсъдили предприемане на неотложни мерки за съхненето на горите. На срещата са присъствали и представители на Областните дирекции „Земеделие”, съобщават от пресцентъра на ЮЗДП. Югозападното държавно предприятие очаква собствениците на частни гори да проявят активност и да предприемат спешни мерки за усвояване на съхнещите иглолистни култури.При заявен интерес от тяхна страна има готовност да се съдейства за бързо усвояване на повредената дървесина, като бъдат поети разходите за изготвяне на необходимите документи. Това стана ясно от състоялата се работна среща,в която са участвали също директорите на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров и на държавните горски и ловни стопанства от двете области. Представена е актуална информация и експертен анализ за здравословното състояние на горите в Пернишка и Кюстендилска области, които са най-засегнати от върховия корояд.  В държавните горски територии усвояването на повредената дървесина е в рамките на 70% с разчет до края на годината да достигне до 90%. Сериозно изоставане има в частните гори, където сечта следва да се извърши от техните собственици. За ускоряване на процеса и предприемане на неотложни мерки е решено в срок до 7 юли териториалните поделения на ЮЗДП да представят информация за съхнещите гори по землища. Съвместно с Областните дирекции „Земеделие” и РДГ Кюстендил ще бъдат идентифицирани частните горски имоти и уведомени собствениците.