Председателят на Административен съд-Кюстендил награди ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“

 

Председателят на Административен съд-Кюстендил Галина Стойчева награди с удостоверения и чаши с логото на Административния съд ученици от 11 Б клас от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил.Отличията са във връзка с участието им в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.