ДупницаНачало

Предстои благоустрояване на Градската градина

Обществена поръчка за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за благоустрояване на зелена площ в градската градина в Дупница е обявила администрацията, поръчката е със събиране на оферти, а колко и кои са кандидатите ще стане ясно в края на месеца. Площта на Градската градина е 17451кв.м.
Предвижда се почистване и фрезоване на тревни площи, затревяване, засаждане на растителност – иглолистна, широколистна, широколистни храсти, декоративни треви, многогодишни цветя, включително доставка на торове и всички, свързани с това разходи. Освен това трябва да се изгради нова поливна система, както и да се осигури поддръжка на новоизградения терен 2 (два) месеца. В поръчката е посочено още, че трябва да се направи водна проба на новата поливна система (преди затревяване на терена) за доказване на изправността и. Изпълнителят трябва да извърши за своя сметка предпроектните проучвания и да разработи технически проект, необходим за изпълнение на видовете СМР, включени в предмета на обществената поръчка. Заложената сума е 192 000 лв. без ДДС, от тях 170 000 лв. са за строително монтажните дейности.

Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде по-дълъг от 180 календарни дни. За начало на изпълнение на строително-монтажните работи се счита денят на откриване на строителната площадка. Към датата на откриване на настоящата обществена поръчка все още не e осигурено финансиране. Договорът ще бъде сключен под условие, а обществената поръчка се ще се финансира със средства от бюджета на община Дупница или друг източник на финансиране се посочва в документацията на поръчката.

Част от тревните площи са в изключително лошо състояние, тъй като са превърнати от децата във футболна площадка.
На този етап няма информация как и дали ще се реализира заложеното в капиталовия списък предложение за осигуряване на достъп с колички до Градската градина. В бюджета на общината са заложени 40 000 лв.

абониране
Notify of
2 Comments
стари
най-нови most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Казаков
1 year ago

Галев работи бързо и много качеатвено , а и беше трайно…

Николова
1 year ago

Не само е превърната във футболна площадка част от градината ,превърнаха в паркоместа цялата част от страната на улица” Кокиче” .Ако наистина се озелени отново както трябва Градската градина ,т.е. до самия бордюр и не се постави ограда, дори ниска или жив зелен плет , красотата от новото озеленяване ще бъде за не повече от месец. Никак не е зле да се помисли за това като се заделят средства.