Бобов ДолДупницаНачало

Предстои полагане на маркировка на кръстовището в кв. “Ценеви”

От 7 август е започнало полагане на хоризонтална маркировка по републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Това казаха в отговор на наш въпрос от Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента се полага маркировка по път І-62 Кюстендил – Дупница. Планирано е в следващите седмици маркировката да се поднови и в отсечката при кръстовището в квартал ,Ценеви“ в Дупница. В района на триклонното кръстовище за подобрение на безопасността на движението ще бьде положена напречна шумна маркировка съгласно нормативните изисквания и ще бъде въведено ограничение на скоростта на движение – до З0 км/ч. От пресцентъра на АПИ припомнят, че на 7 юли е проведено заседание на Комисията по безопасност на движението, сформирана от представители на община Дупница, ОПУ-Кюстенлил и ОД на МВР — Дупница. В изпълнение на взетите от комисията решения е направен оглед на триклонното кръстовище в кв. „Ценеви“. Заключението е. че участъкът е с голям надлъжен наклон и е в завой, и поставянето на светофар би създало предпоставки за пътнотранспортни произшествия, отколкото да повиши безопасността на движение. Областно пътно управление — Кюстендил са представили на Община Дупница становище по направените констатации с писмо от 4 август.

Всъщност и сега ограничението е 30 км/ч и има знак на няколко метра от кръстовището. Що се отнася за светофар предложението на общинската комисия беше за пешеходен светофар, което не предполага спирането на движението.

През юни и юли за осигуряване на по-добра видимост е отстранена избуялата от дъждовете крайпътната растителност по републиканските пътища в област Кюстендил допълват от АПИ в отговор на наш въпрос.

По отношение на избелелите и повредени пътни знаци по пътищата ангажимент на Областно пътно управление ни беше отговорено, че в края на юли е сключен договор с избрания изпълнител за доставка и монтаж на пътни знаци в област Кюстендил след проведена процедура по ЗОП. Предвижда се поетапно да бъдат подменени компрометираните пътни знаци по републиканските пътища в областта Съгласно Закона за пътищата и Правилника за неговото прилагане изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на велосипедните урбанизираните територии се организират от съответната община

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments