Предстои приемане на договор между Община Кюстендил и Ромския Образователен Фонд

На 28 септември ще се проведе 25 заседание на Общинския съвет в Кюстендил .В дневния ред са включени 25 докладни записки, като предстои приемане на договор между общинатата и Ромския Образователен Фонд във връзка с изпълнението на проект за по-добро образование.