Предстои проверка на техниката по снегопочистване в Дупница

Община Дупница сключи договор с фирмата, която ще извършва снегопочистването в община Дупница. До средата на месеца ще бъде извършена проверка на техниката и готовността на фирмата за предстоящия зимен сезон.

Както и миналата година, така и тази за снегопочистването в община Дупница ще отговаря фирма „Меридиан“.

Сумата за тази дейност е 220 000 лв., като за градската улична мрежа в Дупница предвидената сума е 125 000 лв., а за общинските пътища в рамките на община Дупница 95 000 лв.