През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 107 жилищни сгради с 237 жилища в тях и на 128 други сгради

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в област Благоевград нарастват със 17.6%, жилищата в тях – с 40.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 120.7%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 48.6%, а жилищата в тях и тяхната РЗПсъответно с 40.2%, и 32.7%.

 

Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава със 116.9%. През второто тримесечие на 2017 г. в областта е започнал строежът на 90 жилищни сгради със 152 жилища в тях и на 65 други сгради. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 130.8%, като жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават. В сравнение със съответния период на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради бележат увеличение.