През стълб – през два

Позиция на стажант репортера Соня Щуркова

– Какво виждате на снимката? Така изглежда Гоце Делчев през нощта!

В Гоце Делчев още миналата година по проект на общината бяха ремонтирани няколко улици, но уличното осветление е през стълб – през два, а на места дори го няма.

Може би си мислите, че само някои улици от крайните квартали са потънали в мрак! Улицата покрай Дома на Културата и много известни заведения също не са осветени нощем. Проблем е, че има и кръстовища, на които лампите не светят. Това е предпоставка за катастрофи, каквито не липсват (макар и по-леки). Улиците „Бузлуджа“, „Враня“, „Захари Стоянов“, улици покрай училища и детски градини (като „Тунджа“) също са без осветление. Казано с други думи – картината вечерно време не е никак светла.

Мисля, че би трябвало да се погледне на този проблем с по-голяма сериозност и да се предприемат необходимите мерки за промени в осветлението.

В нашия град има много места, които можеш да посетиш вечер, но липсата на осветление прави желанието неизпълнимо. Аз се страхувам от пълната тъмнина около мен, която преминава и в душите на хората – наркодилъри, които скрити в мантията й вършат своите престъпления.

Време е отговорните лица да подобрят нещата.

Моля ви, нека направим улиците на градът ни безопасни!