През тази седмица няколко от постоянните комисии към общински съвет Гоце Делчев ще проведат заседания

Днес се събира постоянната комисия по устройство на територията и екология, която ще разгледа дневен ред от 12 точки. Съветниците ще се запознаят с информация за текущо изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев за първото полугодие на 2017 г. Те ще разгледат и проекта за изграждане на покрит пазар за промишлени стоки, реконструкция и модернизация на сграда с производствено предназначение, собственост на „Общински пазари“. Другите точки включват одобряване на техническо задание и разрешаване изготвяне на ПУП за различни имоти на територията на общината.

В четвъртък заседание ще проведе комисията по бюджет, финанси и инвестиционна политика. Техният работен график включва осем точки, сред които закупуване на недвижим имот, частна собственост от община Гоце Делчев. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Национален доверителен екофонд. Също в четвъртък ще работи и комисията по общинска собственост и управление на общинските дружества. Техният дневен ред е от 7 точки. В петък от 14.00 ч. ще се проведе заседание на Постоянна комисия по законност, обществен ред, транспорт, молбите и жалбите на гражданите, конфликт на интереси и изпълнение на Наредба № 1 на Общинския съвет. Дневният ред при тях включва 12 точки, които предстои да бъдат гласувани на следващата сесия на общински съвет Гоце Делчев.