Гоце ДелчевНачалоОбщество

През 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 723.8 млн. лв.

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 723.8 млн. лв., или с 9.0% повече в сравнение с 2020 година.


Приходите от ново строителство и подобрения в област Благоевград са в размер на 692.3 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение, а при нежилищните сгради – намаление. Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 31.5 млн. лева. През 2021 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 198.2 млн. лв., като нарастват с 8.3% спрямо предходната година. В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 9.3% спрямо 2020 г. и достигат 525.6 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 60.9%, следван от „Други приходи“ – 33.8%.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments