Гоце ДелчевНачалоОбщество

През 2024 г. ще се извършат сондажи и проучвания на крепостта „Момина кула“

Във връзка с изпълнението на общинския план за опазване и представяне на културно – историческото наследство, Община Гоце Делчев и Общински исторически музей – Гоце Делчев финализират процеса по организация на сондажни археологически проучвания през 2024 година на късноантичната и средновековна крепост „Момина кула“, разположена в землището на село Делчево. Финансирането на археологическите проучвания ще бъде със средства, осигурени от Община Гоце Делчев и Общински исторически музей – Гоце Делчев. Крепостта заема островърхо възвишение, от север и запад ограничено от дълбоки дерета, а от юг – със седловина, която го свързва с разклоненията на Южен Пирин.

Крепостта има неправилна форма и заема площ от около 10 декара. Източното подножие на крепостта е заето от многобройните останки от подградието – неукрепените жилищни и стопански квартали. Откритите тук материали принадлежат към времето на Второто българско царство. Първите археологически проучвания на крепостта „Момина кула“ ще предоставят данни за периодите на обитаване на крепостта, площта на обекта през античността и средновековието, архитектурата в крепостта и нейното подградие. Получените археологически данни, внушителните архитектурни останки, близостта до град Гоце Делчев, наличието на удобни за ползване комуникации ще бъдат достатъчни предпоставки за цялостното проучване, социализацията, консервацията и частичната реставрация на късноантичната и средновековна крепост „Момина кула“.
абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments