Прекратен е договора за изграждане на подпорна стена на р. Бистрица

Изграждането на подпорната стена на десния бряг на р. Бистрица ще се забави. Договорът с фирмата, избрана да извърши строителните дейности е прекратен.

В края на месец август започна дългоочакваното изграждане на подпорна стена на десния бряг на р. Бистрица от Нафтоколонката в посока ВиК Дупница. На 7 септември обаче договора е прекратен по взаимно съгласие. Това става ясно от публикувано в обществената поръчка съобщение на сайта на община Дупница. Не е ясна обаче причината. Според договора, общата стойност на поръчката е била 235 661 лв. без ДДС, а времето за изпълнение 40 календарни дни. Същевременно още на 7 септември община Дупница е обявила нова обществена поръчка за избор на фирма изпълнител, която да извърши дейностите в цялост. Прогнозната стойност е 245 767 лв. без ДДС, а офертите ще бъдат отворени 26 септември.