Прекратява се приемът на заявления по Националната програма за енергийна ефективност

Съгласно приложение от Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г., кандидатстването по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се осъществява постоянно в рамките на две години: 2015 и 2016 г. Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс.Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило разчети, съгласно които с одобрения финансов ресурс ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, за които вече има сключен договор за целево финансиране. В тази връзка е разпоредено да бъде преустановен приема на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към банката,а общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Програмата. След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи,информират от пресценъра на община Кюстендил.