ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През 2016 г. в област Кюстендил са приключили делата за 993 извършени престъпления. Делата за 315 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, а за 435 , с условно осъждане. За 37 лица , с оправдаване, за 3 , с прекратяване, и за 203 , с освобождаване от наказание.