Приключи жътвената кампания в Сапарева баня

По информация на МЗХГ жътвената кампания в община Сапарева баня е приключила. Ожънати са 6 350 дка с пшеница, при производство 2 299 тона и среден добив 362 кг/дка. За сравнение, размерът на ожънатите площи през настоящата година е близък с този от 2014 г.

От извършената етапна оценка на получените междинни резултати за качеството на пшеницата от реколта 2017 г., изготвена от Българската агенция по безопасност на храните, е видно, че добитата към момента в страната пшеница е с качество, съизмеримо с качеството на зърното от предходната 2016 г. На този етап някои от показателите бележат по-добри стойности.

През 2015 и 2016 г. реколтираните площи са били в границите 7300 – 7500 дка. 

През настоящата година е получен най-висок среден добив от пшеница, в сравнение с предходните години: 2015 г. – 220 кг/дка; 2016 г. – 240 кг/дка

В допълнение, в общ. Сапарева баня са ожънати 790 дка с ечемик. Производството възлиза на 284 тона при среден добив 360 кг/дка. Полученият среден добив от ечемик, реколта 2017 г. е най-висок в сравнение с предходните години.