Приключи рекултивацията на сметището в Бобов дол

Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол. Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от Оперативна програма “Околна среда”.„Радвам се да видя как в кратки срокове възложителите и изпълнителите успяха да се справят с реализирането на проекта по техническата рекултивация на общинското сметище. Последни започнаха и първи приключиха“, заяви министър Димитров.

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в землището на града, което не отговаряше на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г. Проектът за техническа рекултивация предвиждаше съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. Техническата рекултивация е  реализирана, с което се осигурява опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. Предстои на сметището да се извърши и биологична рекултивация, която е задължение на община Бобов дол. Кметът на общината Елза Величкова изрази надежда, че това ще се превърне е място за отдих на бобовдолци.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments