Проблеми с дърва за огрев, ВиК системата и “Напоителни системи” дискутираха на среща кметове и представители на институциите

Раздаването на дърва за огрев вече е започнало съобщи инж. Васил Стамберов началник на ДГС Дупница по време на среща с кметовете на населените места в община Дупница. Той допълни, че има много иглолистна дървесина заради нападнатите от коряд площи. Проблемът е, че хората не искат такава дървесина, а искат дъбова.

На въпрос от страна на кметовете за осигуряване на дърва за гасаческите групи Стамберов обясни, че единственото, което може да се направи е да се даде добив на дърва в по-достъпен терен. На срещата присъства и управителят на ВиК Дупница Илия Илия. След края той обясни поставените към него въпроси, които касаят проблеми с водопроводната мрежа, каквито има във всяко населено място. Илиев съобщи, че сега подменят водопровод от около 50 метра в с. Тополница.

На брифинг председателят на ОбС Дупница Емил Гущеров, който инициира тази среща съобщи, че предстои среща в селата Баланово и Палатово с ВиК и „Напоителни системи“ с кметовете на двете села във връзка с възможността да се осигури водоподаване от водоизточник на „Напоителни системи“. Както е известно там има проблем с качеството на водата. Предстои среща и в с. Самораново заради теч по главния път, който особено зимата създава проблем на шофьорите. По отношение на въпросите поставени към представителя на „Напоителни системи“ Емил Гущеров поясни, че ще бъде организирана среща в с. Пиперево, на която да се разясни дали има достатъчно промишлена вода за нуждите на автокъщите в района, както и дали е възможно от нея да се възползват и жителите на селото. Обсъден е и вариант за среща на земеделски производители с представител на „Напоителни системи“ в селата.