Продажба на дома за деца в Горна Козница сред точките на предстояща сесия на ОбС Бобов дол

На предстояща сесия, местния парламент в Бобов дол ще разгледа бюджетната прогноза за периода 2019 – 2021 година. Съветниците ще трябва да определят позиция и мандат на представител на Община Бобов дол в Общото събрание на на Асоциацията по ВиК. Общинските съветници в миньорския град ще дискутират и кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изготвянето на инвестиционен проект за пречиствателна станция за отпадни води. Съветниците ще разгледат и   годишния отчет на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица. Годишния отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, също ще бъде тема на обсъждане от общинските съветници. Те ще трябва да определят мерите, пасищата и ливадите за паша на животните.В дневния ред на предстоящото заседание е залегнало предложение на кмета на Общината адв. Елза Величкова за даване на съгласие за продажба на „Дом за душевно болни деца“ в село Горна Козница. Съветниците ще разгледат и 9 молби от граждани за отпускането на еднократна финансова помощ с решение на ОбС. Второто редовно заседание от началото на годината на ОбС Бобов дол е в понеделник на 26 февруари от 10 часа.