Проектът за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци засега е стопиран

3 гласа не достигнаха, за да бъде прието предложението за преотреждане на 7 терена за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци.