Проект на Министерството на културата за адаптиране на бившия тютюнев склад в музей в Кюстендил

Следващата седмица в Община Кюстендил ще бъде внесен готов, работен , инвестиционен проект за сградата на бившия тютюнев склад в областния град, която да почне да функционира като музей.Проектът е изработен от екип по проект на Министерството на културата за адаптиране и преустройство на сградата.