Прокуратурата разследва поголовната сеч на бял бор над село Бистрица

Югозападното държавно предприятие е предприело всички законови действия във връзка с демонстративната незаконна сеч на над 200 дървета от бял бор в землището на с. Бистрица. Уведомени са Районната прокуратура Дупница и Регионалната дирекция по горите – Кюстендил. Със заповед на директора на ЮЗДП от 8 юни т.г. служители от шест териториални поделения са мобилизирани да извършват денонощна охрана по график в района на нарушението. Потърсено е съдействие от страна на Дирекция „Жандармерия”.

Нарушението в района на с. Бистрица е констатирано преди дни от служители на „ДГС Дупница”. Вандалската сеч е концентрирана на едно място, в два съседни подотдела, като повалената дървесина не е разкроена и не е извозена. Това навежда на мисълта, че дръзкото посегателство е тенденциозно и умишлено, с цел да се компрометират засилените мерки по опазване на горските територии в обхвата на стопанството.

Още в първия ден след откриване на нарушението служителите на „ДГС Дупница” съставят констативен протокол, в който са описани количествата, броя и обема на незаконно отсечената дървесина. Предприети са действия за транспортирането й до базата за съхранение в двора на стопанството. Поради влошените метеорологични условия и преовлажнените горски пътища пълното количество дървесина е извозено на 6, 7 и 8 юни.