Прокуристът на общинската болница ще съвместява и длъжността управител

Прокуристът на общинската болница в Дупница Мария Иванова поема функциите и на управител на лечебното заведение до избора на управител. Това реши ОбС Дупница на днешното заседание.

Доц. Димитър Недин вече не е управител на общинската болница в Дупница. Със свое решение ОбС го освободи от тази длъжност. Липсата на титуляр обаче, който заедно с прокуриста на лечебното заведение Мария Иванова трябва да подписват заедно документите, наложи промяна в учредителния акт на болницата. Според нея управлението може да се извършва само от легитимно вписани лица, така на практика болницата ще се управлява самостоятелно от прокуриста. По време на заседанието не стана ясно как Иванова ще съвместява работата в Дупница с останалите постове, които заема – административен директор на голяма болница в София, както и външен експерт в други три лечебни заведения, две от тях извън столицата.

Д-р Пламен Соколов изрази притеснения да документите да се подписват само един човек, след като само преди месец са гласували прокурист и управител да подписват заедно, но не поотделно. Георги Пехливански постави въпроса с работното време на прокуриста и дали ще успява да съвместява дейностите. Мария Иванова не присъства на заседанието на ОбС. Преди няколко дни тя все още не беше вписана в Търговския регистър.

Със същото решение на ОбС Дупница се удължава срока за прием на документи за управител на болницата, тъй като на предишния не се яви никои. Сега нов конкурс трябва да има в средата на февруари. „Проблемът е системен, който и управител да дойде няма да може да се справи. Който и да е само да не е крадлив“ коментира д-р Кирил Кирилов.  По думите му две болници на града са много.

Костадин Костадинов изрази съмнение за достоверността на подаваните от болницата цифри, като визира списъка с болници в тежко финансово състояние публикуван преди около две седмици, в който лечебното заведение в Дупница липса. Костадинов даде за пример няколко лечебни заведения, които обаче попадат там – с много задължения.

Болницата в Гоце Делчев с 240 човека персонал, има приходи 4,5 млн.лв, задължения 2 млн.лв, болницата в Петрич 254 души персонал, приходи 8,1 млн.лв., задължения 2,5 млн.лв, Казанлък 370 души персонал, 7 млн.лв приходи, задължения 2 млн.лв. В Дупница болницата е с персонал 300 човека, 3 млн.лв приходи, 2,5 млн.лв. задължения.

От микрофона в залата д-р Пламен Соколов каза, че състоянието на болницата е такова, защото там се извършва и частна дейност. „От общинската болница искат сегашното статукво да продължи“ заяви Соколов.

Все пак предложението беше подкрепено от общинските съветници с 28 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.