Прокурист в общинската болница ще има, ще го избират на следваща сесия

След двучасови дебати ОбС Дупница реши в общинската болница да бъде назначен прокурист. Отложиха обаче избирането на такъв за следващото заседание.

Предложението на общинският съветник от ГЕРБ Димитър Крекманов на тази сесия да не се избира прокурист на болницата, а само да се гласува, че ще има такъв дойде след дебатите в залата дали трябва или не да има такава позиция. В залата присъстваше Александър Иванов, чието име беше спрягано за прокурист по-рано тази седмица.

По време на заседанието обаче д-р Кирил Кирилов, предложи и д-р Йордан Никулчин, който е зам. управител на болницата. Д-р Никулчин беше извън залата и не стана ясно дали е съгласен с това предложение, защото ако е и бъде избран трябва да се откаже от съветническото място. Преди дебатите по тази докладна записка той декларира конфликт на интереси и не участва в дебатите и гласуването. Досега обаче по нито една докладна касаеща болницата той не е подавал такава декларация. Предложението на Крекманов беше прието, но след повторно гласуване, тъй като при първото не събра необходимия брой гласове.

Що се отнася до назначаването на прокурист съветниците го приеха, но не всички бяха съгласни, че това е необходимо.

Д-р Матей Попниколов посочи, че цялата информация за финансовото състояние се дава на здравната каса и може да се изиска.

От микрофона Костадин Костадинов заяви, че прокурист се назначава, когато липсва доверие и допълни, че не вярва на доц. Димитър Недин.

Д-р Кирил Кирилов пък посочи, че ако прокуриста ще прави по една екселска таблица, то самият той би правил това и то без пари.

Прокуриста, който и да е той ще бъде назначен за 1 година, с изпитателен срок от 3 месеца.

Кой ще плаща заплатата на прокуриста не стана ясно, въпреки, че въпроса беше поставен в залата.

Съветниците гласуваха да бъде изготвен одитен доклад, тъй като от предишния са минали две години. Комисията, която ще го изготвя е от общински съветници – Димитър Крекманов, Станислав Павлов, Ивайло Шаламанов, Емил Христов и д-р Кирил Кирилов. Те ще трябва да подготвят документа до 20 дни и да го представят пред ОбС.

Със същото решение на местният парламент се обявява и конкурса за нов управител. Поредният опит ще бъде направен на 16 януари. За председател на комисията беше избран д-р Стефан Ковачев, хирург в Университетската болница Св. Анна. От 2011 година е зам.-началник на Клиника по хирургия на лечебното заведение, от 2015 година е член на съвета на директорите.

В комисията са още Йонко Гергов, Иван Танев, Станислав Павлов и представител на РЗИ.