Без категория

Промени в ЗОП дават глътка въздух на общините

Глътка въздух за общините. На последното си заседание 47-ото Народно събрание разреши индексация на договорите за строителство. Депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) на първо и второ четене.

Промените предвиждат да се извършва индексация на договорите по обществени поръчки според инфлацията. В мотивите към законопроекта се казва, че с гласуваните промени ще бъде създаден правен механизъм, който да даде възможност да бъдат изпълнени вече сключени договори за възлагане на дейности с предмет строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги (в т.ч. договори за инженеринг) при така създалата се ситуация и да бъдат преодолени последиците от прогресивната инфлация в цените на строителната продукция, доставки и услуги, с оглед обезпечаване на правната сигурност и гражданския оборот.

“Това е много важно решение, както за Община Дупница, така и за всички местни власти. След драстичните повишавания на цените от миналата година, не малка част от проектите за реализация, особено тези със сключени договори бяха пред сериозна опасност да не могат да се реализират, а новите да не могат да стартират. С настоящето решение можем да отдъхнем, що се отнася до реализацията на проектите, които се изпълняват в Дупница. Особено за преустройството на Младежки дом в Градски исторически музей, за компостиращата инсталация, за рекултивацията на депото също“ заяви зам.кмета Олга Китанова.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments