Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни намаляват, за разлика от извършените от тях престъпленията

Непълнолетните и малолетните извършители на противообществени прояви намаляват,но тези,извършващи престъпления в област Кюстендил се увеличават. С 20,3% повече са подрастващите, които унищожават и повреждат имущество, извършват кражби и други престъпления през 2017-та,спрямо предходната година, сочи статистиката.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments