Противопожарни мерки по време на жътвената кампания в Кюстендилска област

В разгара на жътвената кампания в Кюстендилска област и с цел опазване на реколтата от пожари,от РДПБЗН апелират за стриктно спазване на пожарните правила и изораване на противопожарни ивици около горски територии и съседни житни блокове.
Изораната противопожарна ивица при започване на жътвата гарантира неразпространение на възникнал пожар и намаляване на материалните щети,напомнят от пожарната.
За да приключи нормално жътвената кампания, служители от РДПБЗН – Кюстендил, ще продължат с тематичните проверки на земеделската техника, спазването на противопожарните изисквания при жътвата, както и при съхранение на зърното и грубите фуражи.
При проверките особоне внимание се обръща за наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”.
Задължително е земеделската техника да бъде осигурена с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене при възникване на пожар.
От началото на жътвената кампания са проверени 216 машини, допуснати са 215 за осъществяване на дейност по прибиране на зърнените култури, съставени са 10 акта за установени различни нарушения.Санкциите,които се налагат на виновните длъжностни лица по Закона за МВР са в размер от 100 до 2000 лева.
До момента в Кюстендилка област са унищожени 9,6 дка пшеница , 3 дка ечемик , 2 дка други култури и 100 бали фураж.От общо засетите 41 603 дка. с житни култури са ожънати 27 745 дка.