Профилактика на водата ще се извърши в област Благоевград

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград в периода от 19 до 21 юни ще извършва профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани отдружеството. Районно поделение Гоце Делчев ще извърши профилактика в този период в гр. Гоце Делчев и селата от общината. В община Гърмен, профилактика ще има в с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Хвостяне, с. Крушево, с. Огняново и Марчево, с. Балдево, с. Ковачевица, с. Скребетно, с. Осиково, и Рибново. В община Хаджидимово и Община Сатовча също ще има профилактика на водата във всички села.

В посочения период между 19 и 21 юни горецитираните населени места ще бъдат с нарушено водоподаване информират от ВИК – Благоевград. От там обръщат внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейни нужди.