Процедура за избор на алтернативен доставчик на електроенергия обяви община Дупница

Миналата година община Дупница проведе подобна процедура, но договора е бил за 1 година, с цел да се провери дали ще има икономия на средства. Това обясни зам.кмета Олга Китанова, като допълни, че през зимните месеци икономията е около 20 000 лв., а през летните 10 000 лв. Обявената сега обществена поръчка е за 2 години в нея са включени около 300 обекта, за които за изразходвана електроенергия се заплаща от бюджета на община Дупница, като това включва и уличното осветление в общината. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 063 432 лв., а прогнозното количество електроенергия за 24 месеца е 7 060 МWh. Справка показва, че за периода май 2016 април 2017 година изразходваното количество е 3530 MWh.

Детските градини, които също се очаква да преминат на алтернативен доставчик ще извършват процедурите сами.