ДупницаНачало

ПСОВ се нуждае от ремонт

Пречиствателната станция за отпадни води в Дупница е въведена в експлоатация през 1982 година. Преди няколко дни в доклад на ВиК Дупница стана ясно, че станцията се нуждае от ремонт, за да се гарантира нейната дейност и да не бъде предизвикана екологична катастрофа по поречието на р. Джерман, респективно р. Струма. За да се осигури непрекъснат и безавариен режим на работа на трябва да бъде направена инвестиция, като по този начин не само ще се подобри работата на станцията, но и ще се спестят констативни актове и наказателни постановления от РИОСВ София и Басейнова дирекция.

Последния основен ремонт в ПСОВ е правен през 1999 година.

Освен за дейността на самата пречиствателна станция е необходимо и да се вложат средства и административната сграда,в която се помещават няколко кабинета и лаборатории. Покривите на всички сгради текат, включително над помпените станции и въздуходувната станция.

Общата сума, необходима за тази инвестиция е малко над 600 000 лв.

 

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments