Публично обсъждане на Общинския план за развитие в Община Бобов дол

В Бобов дол ще бъде проведено обществено обсъждане на изготвения документ за изпълнението на Общинския план за развитие на миньорската община за периода 2014 – 2020 година. По време на представянето на самия документ,  могат да присъстват всички заинтересовани лица, гражданите също могат да участват със свои предложения, и да дават своите идеи за развитието на Общината до 2020 година. Документът, който ще бъде представен пред обществеността в Бобов дол се изготвя съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие, и правилника за неговото прилагане. В него се отразяват аргументирани идеи и инициативи за устойчив растеж и надграждане в развитието на общината следствие на променените социално-икономически условия. Изработения актуален документ поставя основи за адекватно отчитане   на Общинския план за развитие, включително и неговото финансово изпълнение. Общественото обсъждане е насрочено за петък – 16 март от 10 часа в сградата на Общинска администрация.