ДупницаНачало

ПУДООС отпуска средства за довеждаща инфраструктура за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци

Техниката, която ще обслужва инсталациите за предварително третиране на отпадъци пристигна в Дупница. Вр.и.д. кмет на Общината Олга Китанова показа автопарка, който ще бъде на разположение за преработката на отпадъците в Центъра, като презентира и самият сграден фонд. “Техниката също е платена на 100 процента. Доставени са и 154 контейнера за отпадък, които са в склада на Общината. Строителството на халетата, административната сграда и съпътстващите помещения приключи, оборудването също е доставено и монтирано. Предстои асфалтиране. То също е част от проекта. До края на годината, обектът ще е напълно готов. За да започне да функционира минава процедура на регистрация и разрешителни през РИОСВ, РЗИ и други държавни институции, като очакваме това да стане след месец април 2024 г. Очакванията са 50% от общия битов отпадък да се отделя за рециклиране и количеството отпадъци, което ще остане за депониране значително ще намалее. Центърът за предварително третиране на битови отпадъци ще разкрие и 50 работни места”, заяви още Китанова.

Олга Китанова обяви, че с писмо от 24 октомври ПУДООС информира община Дупница, че ще отпусне безвъзмездна финансова помощ от бюджета на ПУДООС до 1 103 446 с ДДС за първи етап Довеждаща инфраструктура на обект „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница“ по проекта за Регионално депо. Заседанието на ПУДООС е проведено на 3 октомври.

Вече има проведена процедура и избрана фирма изпълнител, която може да започне да работи веднага.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments