Първа работна среща проведоха партньорите по проект „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в недостъпни и отдалечени населени места в граничния район на община Гоце Делчев и община Пангеос“

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов и заместник-кметът Валери Сарандев, кметът на партньорската община Пангеос Филипос Анастисиадис, Михалис Кордас – директор на Агенция за развитие в Кавала и други. Проектът е с общ бюджет 917 042,20 евро, като от тях 470 437,20 евро са за община Гоце Делчев.

Общата цел на проекта е да се намалят неравенствата по отношение на здравния статус на местното население чрез подобряване на достъпа до качествено здравеопазване – първична помощ/извънболнична в трудно достъпни/отдалечени райони на граничния район чрез въвеждане на телемедицина в трансграничния район. По проекта ще бъдат създадени телемедицински центрове за първична медицинска помощ в Гоце Делчев и Елефуруполи, а освен това ще се извърши обновяване и оборудване на съществуващи общински здравни кабинети в селата Брезница и Лъжница, община Гоце Делчев, а от гръцка страна в Георгиани и Неа Перамос. Дейностите по проекта включват още обучения на лекари и медицински сестри от двете страни на границата за ползване на системата за телемедицина, както и създаване на Съвместен консултативен съвет и разработване на Общ план за действие за координация, превенция, наблюдение и ранно предупреждение и контрол на заразни, инфекциодни и паразитни болести. Проектът е с продължителност 2 години и трябва да приключи до 04.09.2019 г. Той се финансира по Програмата за Трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ VА Гърция – България 2014 – 2020“.