Първи ноември – Ден на народните будители е ще бъде отбелязан в Общински исторически музей – гр. Гоце Делчев

В навечерието на Деня на народните будители във вторник от 14.30 часа в залите на Общински исторически музей – гр. Гоце Делчев ще се проведе музеен урок, посветен на будителите от Неврокопския край. В него ще участват членове на Клуба за изявени ученици при Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” с преподавател Теодора Пашалиева. Те ще се запознаят с ценни свидетелства за просветното дело в Неврокопско от средата на XIX и нач. на XX в., съхранявани във фонда на музея.