Първи септември е църковната нова година

Евангелието от св. Йоан Богослов Господ казва за Себе Си: „Аз съм алфата и омегата, началото и краят”. Тези думи най-подхождат за празнуването на църковната нова година, 1 септември, когато ние благодарим на Бога за изминалата година и просим Божието благословение за предстоящата година.

В историята на човечеството много пъти са се сменяли календарите, сменяли се и датите на началото на годината, сменяли се и летоброенията. И сега нашият граждански календар не съответства на църковния, започвайки от януари. Но, така или иначе, все едно целият ни живот, неговата периодичност, цикличност, обикновено започва от септември – това е началото на учебната година за нашите деца, това е краят на отпуските. Започва нов период, може да се каже, нова епоха от нашето съществуване. И неслучайно, именно през септември, ние молим Бога да благослови настъпващата година, да ни укрепи, а най-важното, да ни даде Божията благодат. Успехът или неуспехът на някакво дело зависи от Божието благословение, от Божията благодат. И в храма, ако искаме храмът да бъде пълен с живот, ние трябва преди всичко да се молим на Бога, изпросвайки тази благодат. И в семейството, ако искаме семейството да бъде благополучно, щастливо, да няма никаква нужда за нищо, децата да бъдат здрави и духовно, и физически, ние също трябва да просим благословение и Божията благодат и да не жалим за това никакво време, защото това е най-важното. Господ ни казва днес, че Той е източникът на благодатта Божия, за да отидем при Бога и да приведем към Бога нашите деца, та настъпващата година да стане за нас година на молитва, година на покаяние, година на изпълнение на Божиите заповеди. И тогава всичко останало ще ни се придаде: и благополучие, и здраве, и работа, и успехи в нашите дела.

Източник: pravmladeji.org