Работна среща свързана с подготовка на съвместни проекти за кандидатстване по втората Покана за набиране на проекти предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – Трансгранично сътрудничество между България и Македония, се проведе в Гоце Делчев

Работна среща свързана с подготовка на съвместни проекти за кандидатстване по втората Покана за набиране на проекти предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – Трансгранично сътрудничество между България и Македония, се проведе в Гоце Делчев.

На срещата присъстваха представители на общините Щип и Кочани, Драгица Здравева – изпълнителен директор на Център за развитие на Източен плански регион, д-р Ален Георгиев – Регионална болница гр.Щип, заместник – кметът на община Гоце Делчев Валери Сарандев, общински експерти, директори на детски градини и училища, ръководствата на МБАЛ “Иван Скендеров” и Районна служба “Пожална безопасност и защита на населението”.
По време на срещата, участниците обсъдиха проектни идеи за кандидатстване по програмата, свързани с подобряване на енергийната ефективност и обновяване на общински сгради; опазване на природата, превенция и защита от природни бедствия и катастрофи, предизвикани от човека. Срокът за подготовка и внасяне на проекти е началото на месец май 2018 г.