Работниците със забавени заплати могат да си получат дължимите суми от Фонда за гарантиране на вземанията

Работниците, които имат да получават заплати, дължими след 1 февруари 2015 г. и по отношение на чиито работодатели е започнато производство по несъстоятелност, могат да си получат дължимите суми от Фонда за гарантиране на вземанията при фалит на работодателя, информират от сайта на националния омбудсман Мая Манолова. С последните законови промени в Законопроекта за пазарите на финансови инструменти от миналата седмица, тази възможност вече окончателно е факт. Общият давностен срок за вземания на трудови възнаграждения е три години назад, като работниците имат тримесечен срок, в който да подадат своите заявления. Тримесечният срок ще започне да тече от обнародването на Закона в Държавен вестник, но те и в момента могат да подават заявления. Т. е ако са подали през м. януари и февруари, тези заявления се считат за валидно подадени. Те се подават по закон до Териториалното поделение на НОИ по седалището на работодателя. Омбудсманът Мая Монолова ще настоява пред НОИ, за улеснение на работниците, хората да могат да подават и по местонахождението на предприятието или цеха, където са работили, става ясно още от информацията. Бланката се предлага в териториалните поделения и на сайта на НОИ. А по отношение на работници, които имат да получават заплати, но към техния работодател не е започнато производство по несъстоятелност, след 1 април т. г. те ще могат да се обърнат към Главна инспекцията по труда, която от тяхно име да стартира процедурата.