Гоце ДелчевНачалоОбщество

Работодатели ще могат да правят детски кътове и да наемат детегледачи за децата на свои служители с европейски средства

През тази година Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще финансира създаване на детски кътове в офиси, учреждения и предприятия, които да се ползват от децата на техните служители. Това съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Процедура „Детски кътове“ цели предоставяне на по-добра възможност за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя. Процедурата ще бъде с бюджет от 15 млн. лева, като всеки отделен проект няма да може предвиди разходи за по-малко от 50 0000 лева, както и за не повече от 150 000 лева. За финансиране ще могат да кандидатстват работодатели, които, чрез обособяване на подходящо помещение и осигуряване на почасова грижа за деца, ще могат да окажат подкрепа на своите служители. Кандидатстването с проекти трябва да стартира преди края на първото тримесечие на тази година. Очаква се финансиране да получат всички дейности, свързани с адаптиране и оборудване на подходящо помещение при работодатели за полагане на грижи за деца, както и разходи за закупуване на всички необходими материали и консумативи. Ще се покриват и разходите по дейности за подбор на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, за определяне на възможностите им за включване в заетост. Финансиране ще бъде отпускано и за обучение на подбраните безработни. За период до 12 месеца могат да бъдат покривани разходите за възнаграждения им, около 1 200 лв. Месечно. Процедура „Детски кътове“ ще предостави възможност няколко по-малки фирми да се сдружават и заедно да кандидатстват с общ проект. Очаква се операцията да обхване 200 работодатели и 2 000 наети при тях детегледачи. Работодателите ще бъдат задължени да запазят предназначението на помещението за детски кът за 5 години, както и да запазят заетостта на детегледачите след приключване на проекта между 6 месеца и една година.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments