Рамката на бюджет 2018 е 26 400 000 лв. Залага се на подобряване на инфраструктурата

През 2018 година се предвиждат сериозни инвестиции в инфраструктурата. Това обяви на пресконференция зам.кмета на община Дупница Олга Китанова.

47 000 000 лв. ще бъдат вложени през 2018 година, от тях 26 400 000 лв. е бюджетната рамка, 14 800 000 лв. вложени от двата големи европейски проекта, които предстои да се реализират – Зелена и достъпна градска и Интегриран градски транспорт, изграждане на новата детска градина в жк Бистрица, както и прилагане на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 6 300 000 лв. са водопровод и канализация в жк Бистрица. Тези средства са целево от МРРБ, ПУДООС и МС.

Общата рамка на бюджета е увеличена с малко на 2 000 000 лв. „Това идва от увеличаване на държавната субсидия с тази сума“ обясни Китанова. Тя допълни, че увеличението в образованието е 1 592 000 лв, има завишение в изравнителната субсидия, което ще позволи да бъдат увеличени заплатите в администрацията с около 7 %.

Няма да има увеличение на данъци и такси.

Капиталовите разходи се предвиждат да са в размер на 2 000 000 лв. от собствени приходи и субсидия. Основната част са за инфраструктура за цялостен ремонт на улици и тротоари. Планирани са 730 000 лв. за улици Димчо Дебелянов, Черни връх, Влахина планина, както и улици в кв. Южен, улици Отовица, Средец, Ропотамо, Велико Търново, дейностите за някои от тях са стартирани, но все още има работа обясни Китанова. За рехабилитация са предвидени 450 000 лв., от тях 100 000 лв. за селата, за сравнение миналата година са били заложени 40 000 лв. и 250 000 лв. за града, останалите са за четвъртокласната пътна мрежа.

Предвиждат се инвестиции и в селата.

В с. Джерман се предвижда ремонт на новото кметство и облагородяване на площадно пространство, както и ремонт на кухненския блок в детската градина в селото. Общо предвидената сума е 86 000 лв., в с. Самораново ще бъде изградена подпорна стена, в с. Крайници ремонт на покрива на кметството, в с. Пиперево изграждане на детска площадка, в с. Яхиново, община Дупница смята да закупи сградата, в която се помещава кметството. Предвижда се в селата да бъдат разположени компостери за зелени отпадъци.

Освен това се предвижда основен ремонт на сградата на бившите общежития, в района на военна болница, в които да бъдат настанени семейства, включени в списъка с чакащи за общински жилища. Предвидената сума е 195 000 лв. За спорт се предвиждат 217 000 лв. от тях 90 000 лв. субсидии за спортните клубове, 40 000 л.в целева субсидия за ФК „Марек“ и 87 000 лв. за поддръжка на стадиона и спортната зала. За култура за заложени 135 000 лв.

Предстои проекто-бюджета да бъде качен на сайта на община Дупница. Общественото обсъждане ще се проведе на 10 януари.