Регистрация на домашните любимци в Дупница

След писмо от Районна прокуратура Дупница до ОбА за зачестили случай на нападнати хора от домашни кучета, от община Дупница са изпратили писма до всички домоуправители в града да подадат информация за всички домашни любимци на територията на блока/кооперацията.

Съгласно Наредбата за регистрацията и условията за отглеждане на кучета-компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, всички домоуправители в срок до 5 дни от получаване на писмото трябва да входират в ОбА Дупница броя на регистрираните кучета на територията на блока/кооперацията, както и броя на нерегистрираните четириноги. Регистрацията на домашните любимци става в деловодството на Общината.

За регистрираните и нерегистрираните домашни любимци в домовете проверки ще правят от отдел „Екология“ и Контролното звено.

Глобата при установяване на нерегистрирано куче е в размер 50 – 100 лв. за физически лица и 100 – 250 лв. за юридически лица.