Рекултивират старото сметище в Дупница с европейски средства

Идеята за включването на общините, които трябва да рекултувират старите си сметища в проект на МОСВ е представена от зам. министъра Николай Кънчев, има възможност чрез проект на министерството пред Европейската комисия по програма „Life” да се финансира рекултивирането на общинските депа. От МОСВ са поискали съгласие от община Дупница за присъединяване към този проект. На 9 февруари е изтекъл срока за даване на съгласие, общината вече е декларирала такова.

Преди да стане ясно за тази възможност се знаеше, че средствата трябваше да бъдат осигурени от ПУДООС, тоест национално финансиране. „Две са положителните страни на новото предложение. Първо, че се спестява национален ресурс и второ системата, чрез която ще бъдат рекултивирани сметищата е на високо технологично равнище“ обясни зам.кмета Красимир Георгиев.