Ремонтират Часовниковата кула със средства по ТГС

Община Дупница ще кандидатства с проект по Трансгранично сътрудничество България-Македония за ремонт на Часовниковата кула. Партньор е Крива Паланка, а стойността е 200 000 евро. Старият часовников механизъм на Часовниковата кула ще бъде съхранен в самата кула като музеен експонат, а часовникът ще работи с нов. Няколко монокъла ще бъдат монтирани за разглеждане на района, ще бъде ремонтирана и външната компрометирана дървена фасада. Вътрешно Часовниковата кула ще бъде укрепена и възстановена, както и подменени компрометираните участъци на циферблата, които не са оригинални. Всички заложени дейности, Община Дупница съгласува с Министерство на културата и НИНКН.
Самият район около Часовниковата кула също се предвижда за облагородяване и изграждането на алеи и подстъпи за свободен достъп.
Емблематичната за Дупница сграда през 16 век е била използвана за наблюдателница, а от края на 18 век е превърната в Часовникова кула.
На едно от следващите две заседания на Общински съвет, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев ще внесе докладната, която трябва да се разгледа от местния парламент преди да бъде входиран проекта.