Ремонтът на изкуственото езеро в парк „Рила“ в Дупница приключи

Възстановяването на компрометираната част от стената на изкуственото езеро в Парк “Рила” в Дупница приключи. Повече от месец продължиха ремонтите дейности на съоръжението, който се извършваха от избраната специализирана фирма. Припомням, че водата в езерото беше изпусната, заради теч на дигата и бе необходимо укрепване на стената. При извършването на дейностите около ремонта обаче се наложи повторно изпускане на водата, след като то бе напълнено тестово, а причина тогава отново бе в теч на дига. Реално ремонтът приключи преди няколко дни и след като се установи, че теч вече няма, нивото на водата в езерото е възстановено. Сума, която бе предвидена за ремонта е в размер на около 15 000 лв.