Решение за събирането на отпадъците след 1 януари 2018 година в Дупница

Трите общини Дупница, Сапарева баня и Бобов дол ще решават заедно проблема със закриването на сметищата след 1 януари. Общинските съвети в трите града ще проведат извънредни заседания, на които трябва да бъдат взети решения свързани със сметосъбирането и сметозивозването на отпадъците.

Месец и половина преди закриването на сметището от община Дупница имат решение как ще се осъществява извозването на събраните отпадъци. „Това е единственият работещ сценарий“ коментира зам.кмета на община Дупница Красимир Георгиев. Той обясни, че ще бъде обявена обществена поръчка, към която ще бъдат присъединени общините Сапарева баня и Бобов дол за предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци, включващи предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на генерираните в трите общини отпадъци. Фирмата, която спечели поръчката ще определи и терена, на който ще се карат отпадъците, освен това цялата процедура след събирането на боклука ще бъде движена от тях, включително и избора на депо, където да се транспортират отпадъците. Георгиев обясни, че има оскъпяване, но не в такава степен, каквито са били предварителните разчети, именно заради това няма да се наложи и увеличаване на такса смет.